ROMMELMARKT

 

 

 

 

 

Home

Systema voor kinderen

Capoeira

Systema

Taekwondo

Vitaalgym

Yoga

Rommelmarkt

Concerten

Adres

Stuur een e-mail

Een stand mag maximum 1,5 meter diep zijn. Vanaf 9u worden de niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de organisatoren, zodat ze verder verhuurd kunnen worden aan eventuele kandidaat-deelnemers. Indien men later dan 9u00 zijn stand wil zetten, moet dit minstens één dag vooraf gemeld worden bij Miriam of Rene.

Het doorverhuren van standen is niet toegestaan, evenmin mogen de staanplaatsen gebruikt worden voor reclamedoeleinden of verkoop van nieuwe producten of het promoten van handelszaken.
Verder zijn niet toegelaten voor verkoop: ivoor, opgezette dieren, farmaceutische produkten, edele metalen en rookwaren.
Alleen persoonlijke bezittingen mogen verkocht worden. Ze werden niet aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op verkoop. Dat wil zeggen dat u alleen overschotten en zoldervoorraden kan verkopen.
Er wordt verwacht van de standhouders dat er geen zwerfvuil achter blijft en dat de onverkochte goederen terug meegenomen worden na afloop van de rommelmarkt.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen van personen en/of schade aan materiaal en voertuigen op de openbare weg, parking en het toegankelijk terrein.
In geval van nood kan elke standhouder verzocht worden om de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval kunnen de deelnamekosten niet terugbetaald worden of een schadevergoeding geëist worden.
Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden ter plaatse en spoedig, in de meest gunstige zin opgelost.
Deelnemers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten.
De organisatoren staan in voor het toezicht op en de naleving van dit reglement.
Terug